Türk Mitolojisi I (Yaratıcı Kayra Han)

İslamiyet ve Türklük kavramı artık neredeyse iç içe geçmiş düzeyde.İslamiyeti bu kadar hızlı benimsememiz altında bizimde mitolojik tarihimizde yatmakta.Şu en çok tanınan yunan ve mısır mitolojisine baktığınızda aklınıza canavar ve yaratıklar geliyor olabilir.Türk mitolojisi genel olarak dini inanç ile düşünüldüğü için yaratık gibi kavramlara fazla inanmıyorduk.Bunun yanında kahramanlık ve doğaüstü kahramanlarımız oldukça fazla ve ön planda tarihimiz temellerine bu seri ile ineceğiz.

Yaratıcı Tanrı Kayra Han

Türk Altay Yaratıcı Tanrı veya Baş Tanrı olan Kayra Han’ın Kayır Han,Kayrakan gibi isimleri de bulunmaktadır.Babasının ilk tanrı olan Gmk Tengri olduğuna inanılır,edinilen bulgularda annesinin olmadığı betimlenmiştir.İyi bir tanrı olarak bilinen Kayra Han evreninde kaderini belirlemiştir.Mitlere göre yeryüzünü yaratıp, dokuz dallı bir ağaç dikmiştir. Bu ağacın yer ile göğü birbirine bağlayan “Uluğ Kayın” (yaşam ağacı) olduğu bilinir. İnsanların atası olan dokuz kişi de bu ağacın dallarında türeyerek, dokuz boy ortaya çıkar.Altayların yaratılış efsanesinde de Kayra Han, dünyanın yaratıcısıdır.

Kayra Han’ın 4 oğlu vardır. Bunlar; Ülgen, Yer Tengri, Mergen ve Kızagan’dır. Tanrıların tanrısı olduğu için somut nitelemeler pek yapılmamıştır ve soyut yönü anlatılmıştır. Bu nedenle de insan biçimli olarak tasvir edilmemektedir. Kışları yeryüzünde, yazları ise gökyüzünde geçirdiği bilinir.

ETİKETLER
Üzgünüm, bu içerik için hiç etiket bulunmuyor.