Türk Mitolojisi III Kartal Başlı İnsan Semrük Bürküt

İslam dinini kabul etmeden önce Türk kültürünü ve bu kültürü temel alarak, İslam dininin kabul görmesindeki kolaylıkları anlamaya çalıştığımız;Bununla birlikte geçmişimizle ilgili bilgi edinmek amacıyla Türk Mitolojisi Serimizin III bölümüyle devam ediyoruz…

 

İki kartal başlı ve insan vücutlu

Türk mitolojisini önemli karakterlerindendir.Türkçe’ye çevirilerinden Bürküt olarak (büyük kartallar için kullanılan bir kelimedir.) Semrük Bürküt; bakır tırnaklı, sağ kanadı ile güneşi, sol kanadı ile ayı kaplayan mitolojik varlıktır. Bu özelliklerinden mütevellit  gök kuşu olarak da isimlendirilmektedir. Yakutlar tarafından çift başlı kartal, öksökö kuşu olarak da tanımlanmıştır. Genellikle gök direklerinin ve kayın ağaçlarının tepesinde tasvir edilmiştir. Ayrıca gökten yıldırım indirdikleri bilinir.

Tanrı Ülgen’in sembolü olarak görülen Semrük Bürküt, Başkurt efsanesinde adı geçen karakterdir. Türk mitolojisinde, tanrıya açılan göğün kapısını bekledikleri bilinir. Aynı zamanda Çin’de görülen ying-yang sembolü, Türklerde karşılıklı iki kartal olarak tasvir edilir. Bu kartalların döndükleri merkez ise yer ile göğün ortası olarak kabul edilir.